Integralny Lider organizacji Przyszłości

niech nie zadowala cię mniej

VUCA

Volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność), ambiguity (niejednoznaczność), czyli VUCA, to środowisko biznesowe, które jak nidgy wcześniej w historii jest niestabilne, niepewne, złożone i niejednoznaczne. Jeszcze nigdy w historii zarządzania, umiejętności reagowania na zmiany w oparciu o ludzi nie odgrywała tak wielkiego znaczenia. W odpowiedzi na te potrzeby, powstał program, który oparty jest na czterech filarach:

Strategia

Zdobywanie wiedzy od doświadczonych naukowców, praktyków i uznanych autorytetów biznesu, którzy prowadzą warsztaty.

 • Modele turkusowych organizacji i czynniki ich sukcesu (holakracja, partycypacja, samoorganizacja, samosterujące, samoorganizujące się zespoły)
 • Turkusowa doktryna jakości. TQM.
 • Krystalizacja wizji i wcielanie nowego w życie

Zdobywanie doświadczenia poprzez spotkania z ludźmi biznesu, zarządzającymi swoimi organizacjami w sposób turkusowy, którzy z sukcesem wdrożyli lub wdrażają innowacyjne modele zarządzania

 • Inspirujące spotkania z ludźmi biznesu wdrażającymi innowacyjne modele zarządzania
 • Wizyty studyjne w samozarządzających się organizacjach
 • Zdobywanie praktyki poprzez realizację złożonego projektu biznesowego pod skrzydłami turkusowych mentorów w ich organizacjach

Operacje

Zespół

Zdobywanie kompetencji i umiejętności oraz ich rozwój podczas warsztatów liderskich, prowadzonych przez ekspertów ze świata nauki i biznesu posiadających doświadczenie w budowaniu zespołów.

 • Metody i narzędzia do budowania samozarządzających się i innowacyjnych zespołów
 • Design Thinking, Action Learning, Case Clinic, CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu, Zwinne zarządzanie – Agile, Teoria U. Poziomy słuchania.
 • Komunikacja w zespole. NVC (porozumienie bez przemocy)

Proces rozwojowy w oparciu o badanie MindSonar® i potrzeby liderskie zdiagnozowane w trakcie trwania programu. Analiza stylu przywództwa na wejściu oraz na koniec programu-indywidualne sesje feedback.

 • Hierarchia wartości i poziomy świadomości lidera. Spiral Dynamics.
 • Transformacja stylu przywództwa lidera
 • Misja lidera w korelacji z misją organizacji

Ja - lider

niech nie zadowala cię mniej

Galeria

niech nie zadowala cię mniej

Program

Holilider to innowacyjny program rozwoju dla liderów przyszłości

Program skierowany jest do menadżerów oraz liderów poszukujących rozwoju własnych kompetencji przywódczych. To również atrakcyjna propozycja dla właścicieli firm, founderów, liderów start-upów, szefów organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, które są zainteresowane wdrożeniem innowacyjnych modeli zarządzania. To propozycja dla firm, instytucji oraz organizacji, poszukujących wsparcia w dalszym rozwoju oraz dla osób ambitnych, które poszukują oferty edukacyjnej na najwyższym poziomie!

Cel programu:

 • pomnożenie osobistej efektywności, dzięki zdobyciu praktycznych umiejętności, pozwalających rozwiązać bieżące problemy w obszarze zarządzania ludźmi
 • sprawne posługiwanie się bazowymi dla lidera rolami: inspiratora, coacha oraz mentora
 • zdobycie nowych i rozwój posiadanych kompetencji liderskich (umiejętność budowania samozarządzającego się zespołu, rozwój umiejętności komunikacyjnych w tym NVC, podejmowanie decyzji w sytuacjach złożonych i chaotycznych, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem)
 • zdobycie wiedzy w obszarze innowacyjnego zarządzania (turkusowe modele zarządzania, holakracja, agile, design thinking)
 • doświadczenie i przetestowanie nowych modeli zarządzania w ramach projektów biznesowych
 • zdobycie inspiracji do dalszego rozwoju poprzez spotkania z inspirującymi liderami
 • networking i stworzenie grup rozwoju.

Uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób zbudować zaangażowanie w zespole, jak stworzyć lub przekształcić organizację, aby funkcjonowała w oparciu o wartości i relacje, jak stworzyć organizację turkusową lub przygotować do zmiany oraz skutecznie tę zmianę przeprowadzić. Ponadto uczestnicy zdobędą umiejętności podejmowania decyzji w świecie VUCA, radzenia sobie w sytuacjach konfliktów w organizacji. Dowiedzą się, jak być skutecznym liderem w sytuacjach złożonych.

Uczestnicy zapoznają się m.in. z koncepcją samoorganizacji, zwinnymi metodykami zarządzania, teorią U Otto Scharmera z MIT, poziomami świadomości, hierarchią wartości, teorią motywacji – Spiral Dynamics. Doświadczą i zdobędą umiejętności pracy z zespołem innowacyjnymi metodami i narzędziami oraz dobrymi praktykami z Polski i ze świata ale również przejdą własny, głęboki proces rozwojowy.

STUDIA


Warszawa

Wrocław

Rzeszów

Śląsk


+48 889 210 350

kontakt@holilider.pl

Akademia Holilidera


Akademia Holilidera to cykl szkoleń i warsztatów opartych na bazowym programie Holilider™.


+48 889 210 350

kontakt@holilider.pl

Dla Firm


Jeżeli jesteś właścicielem firmy, founderem, liderem start-upu lub szefem organizacji pozarządowej, masz świadomość że zmiana to jedyna stała rzecz w dzisiejszym świecie i czujesz, że Ty i Twoja organizacja żeby się rozwijać potrzebuje innowacyjnych modeli zarządzania to skontaktuj się z nami!


+48 889 210 350

kontakt@holilider.pl

Akademia Holilidera


Akademia Holilidera to cykl szkoleń i warsztatów opartych na bazowym programie Holilider™.

Praktycy biznesu pokażą w jaki sposób zarządzanie oparte na wartościach i szacunku przekłada się na długofalowy, zrównoważony rozwój organizacji połączony ze wzrostem rentowności prowadzonej działalności.

Praktyczne przykłady, odpowiedzi na pytania i konsultacje, a także nauka obsługi narzędzi oraz ich udostępnienie sprawią, że bez trudu będziesz mógł/mogła wdrożyć nabyte kompetencje w swoją codzienność.

Nauczysz się jak w praktyce wykorzystać najważniejsze czynniki sukcesu w budowaniu organizacji ponadczasowej. Poruszone tematy będą idealną odpowiedzią dla osób zafascynowanych turkusowym, partycypacyjnym stylem zarządzania, opartym na szacunku i wartościach, na misji oraz wizji stworzenia wyjątkowej, rodzinnej organizacji.

Marco sp. z o.o. jako jedna z wzorcowych firm nowej fali zarządzania w Polsce, uchyli rąbka tajemnicy i podpowie Ci jak zbudować takiej jakości organizację we własnych warunkach. Dodatkowo to niesamowita okazja do przechwycenia wielu praktycznych elementów know-how Marco sp. z o.o.

Jeżeli jesteś pozytywnym idealistą zafascynowanym turkusowym zarządzaniem opartym na wartościach i pragniesz wdrożyć realną zmianę w polskim otoczeniu biznesowym, skontaktuj się z nami!

Dla Firm


Jeżeli jesteś właścicielem firmy, founderem, liderem start-upu lub szefem organizacji pozarządowej, masz świadomość że zmiana to jedyna stała rzecz w dzisiejszym świecie i czujesz, że Ty i Twoja organizacja żeby się rozwijać potrzebuje innowacyjnych modeli zarządzania to skontaktuj się z nami!

Proponujemy wsparcie biznesowe polegające na poznaniu organizacji wraz z jej procesami mające na celu odnalezienie i nazwanie istniejących „wąskich gardeł” czy „słabych ogniw” a przede wszystkim budujących potencjałów. Kolejnym etapem jest propozycja i wsparcie we wdrażaniu procesów rozwojowych mających na celu transformację Twojej firmy w stronę samozarządzającej się, pełnej pozytywnej energii zadowolonych, zaangażowanych i efektywnych zawodowo ludzi oraz generującej wyniki organizacji. Prowadzone przez naszych ekspertów i praktyków biznesu warsztaty i szkolenia to praca rozwojowa z wykorzystaniem najnowszych technik i narzędzi z Polski z ze świata. Rozwijamy liderów, managerów- prawdziwych przywódców. Wdrażamy nową jakość pracy!

Zapytanie

2 + 14 =

Informujemy, że przesłanie zapytania oznacza zapoznanie się z regulaminem oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

kontakt@holilider.pl

+48 889 210 350