Integralny Lider organizacji Przyszłości

niech nie zadowala cię mniej

VUCA

Volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność), ambiguity (niejednoznaczność), czyli VUCA, to środowisko biznesowe, które jak nidgy wcześniej w historii jest niestabilne, niepewne, złożone i niejednoznaczne. Jeszcze nigdy w historii zarządzania, umiejętności reagowania na zmiany w oparciu o ludzi nie odgrywała tak wielkiego znaczenia. W odpowiedzi na te potrzeby, powstał program, który oparty jest na czterech filarach:

Strategia

Zdobywanie wiedzy od doświadczonych naukowców, praktyków i uznanych autorytetów biznesu, którzy prowadzą warsztaty.

 • Modele turkusowych organizacji i czynniki ich sukcesu (holakracja, partycypacja, samoorganizacja, samosterujące, samoorganizujące się zespoły)
 • Turkusowa doktryna jakości. TQM.
 • Krystalizacja wizji i wcielanie nowego w życie

Zdobywanie doświadczenia poprzez spotkania z ludźmi biznesu, zarządzającymi swoimi organizacjami w sposób turkusowy, którzy z sukcesem wdrożyli lub wdrażają innowacyjne modele zarządzania

 • Inspirujące spotkania z ludźmi biznesu wdrażającymi innowacyjne modele zarządzania
 • Wizyty studyjne w samozarządzających się organizacjach
 • Zdobywanie praktyki poprzez realizację złożonego projektu biznesowego pod skrzydłami turkusowych mentorów w ich organizacjach

Operacje

Zespół

Zdobywanie kompetencji i umiejętności oraz ich rozwój podczas warsztatów liderskich, prowadzonych przez ekspertów ze świata nauki i biznesu posiadających doświadczenie w budowaniu zespołów.

 • Metody i narzędzia do budowania samozarządzających się i innowacyjnych zespołów
 • Design Thinking, Action Learning, Case Clinic, CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu, Zwinne zarządzanie – Agile, Teoria U. Poziomy słuchania.
 • Komunikacja w zespole. NVC (porozumienie bez przemocy)

Proces rozwojowy w oparciu o badanie MindSonar® i potrzeby liderskie zdiagnozowane w trakcie trwania programu. Analiza stylu przywództwa na wejściu oraz na koniec programu-indywidualne sesje feedback.

 • Hierarchia wartości i poziomy świadomości lidera. Spiral Dynamics.
 • Transformacja stylu przywództwa lidera
 • Misja lidera w korelacji z misją organizacji

Ja - lider

niech nie zadowala cię mniej

Galeria

niech nie zadowala cię mniej

Program

Holilider to innowacyjny program rozwoju dla liderów przyszłości

Program skierowany jest do menadżerów oraz liderów poszukujących rozwoju własnych kompetencji przywódczych. To również atrakcyjna propozycja dla właścicieli firm, founderów, liderów start-upów, szefów organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, które są zainteresowane wdrożeniem innowacyjnych modeli zarządzania. To propozycja dla firm, instytucji oraz organizacji, poszukujących wsparcia w dalszym rozwoju oraz dla osób ambitnych, które poszukują oferty edukacyjnej na najwyższym poziomie!

Cel programu:

 • pomnożenie osobistej efektywności, dzięki zdobyciu praktycznych umiejętności, pozwalających rozwiązać bieżące problemy w obszarze zarządzania ludźmi
 • sprawne posługiwanie się bazowymi dla lidera rolami: inspiratora, coacha oraz mentora
 • zdobycie nowych i rozwój posiadanych kompetencji liderskich (umiejętność budowania samozarządzającego się zespołu, rozwój umiejętności komunikacyjnych w tym NVC, podejmowanie decyzji w sytuacjach złożonych i chaotycznych, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem)
 • zdobycie wiedzy w obszarze innowacyjnego zarządzania (turkusowe modele zarządzania, holakracja, agile, design thinking)
 • doświadczenie i przetestowanie nowych modeli zarządzania w ramach projektów biznesowych
 • zdobycie inspiracji do dalszego rozwoju poprzez spotkania z inspirującymi liderami
 • networking i stworzenie grup rozwoju.

Uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób zbudować zaangażowanie w zespole, jak stworzyć lub przekształcić organizację, aby funkcjonowała w oparciu o wartości i relacje, jak stworzyć organizację turkusową lub przygotować do zmiany oraz skutecznie tę zmianę przeprowadzić. Ponadto uczestnicy zdobędą umiejętności podejmowania decyzji w świecie VUCA, radzenia sobie w sytuacjach konfliktów w organizacji. Dowiedzą się, jak być skutecznym liderem w sytuacjach złożonych.

Uczestnicy zapoznają się m.in. z koncepcją samoorganizacji, zwinnymi metodykami zarządzania, teorią U Otto Scharmera z MIT, poziomami świadomości, hierarchią wartości, teorią motywacji – Spiral Dynamics. Doświadczą i zdobędą umiejętności pracy z zespołem innowacyjnymi metodami i narzędziami oraz dobrymi praktykami z Polski i ze świata ale również przejdą własny, głęboki proces rozwojowy.

STUDIA


Warszawa

Wrocław

Rzeszów

Śląsk


+48 889 210 350

kontakt@holilider.pl

Akademia Holilidera


+48 889 210 350

kontakt@holilider.pl

Dla Firm


+48 889 210 350

kontakt@holilider.pl

Zapytanie

14 + 1 =

Informujemy, że przesłanie zapytania oznacza zapoznanie się z regulaminem oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

kontakt@holilider.pl

+48 889 210 350