holi-icon

Turkusowe, innowacyjne organizacje

Konferencja zainspiruje Cię do rozwoju swoich umiejętności i kompetencji integralnego lidera organizacji przyszłości

Wiedzę przekażą Ci…

doświadczeni naukowcy, praktycy i uznani eksperci biznesu, którzy poprowadzą wykłady. Konferencja skierowana jest do właścicieli firm, founderów, liderów startupów, szefów organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób kadry zarządzającej wyższego szczebla, które są zainteresowane wdrożeniem nowych modeli zarządzania.

To także konferencja dla dynamicznie rozwijających się organizacji, poszukujących wsparcia w dalszym, intensywnym rozwoju firmy oraz osób ambitnych, które poszukują oferty edukacyjnej na najwyższym poziomie.

 • Ekspercka wiedza
 • Prezentacja najlepszych teorii
 • Różnorodność przekazu
Spotkasz…

wybitnych specjalistów ze świata nauki oraz biznesu, którzy opowiedzą jak prowadzą swoje turkusowe biznesy i przez co przechodzili zanim doszli do takiego modelu prowadzenia ich firm. Będzie można porozmawiać z nimi i dowiedzieć się w jaki sposób oni zbudowali zaangażowanie w swoich zespołach, jak stworzyli lub przekształcili swoje organizacje, aby funkcjonowały w oparciu o zaufanie, wartości i relacje. Dowiesz się w jaki sposób oni przygotowali swoje firmy do zmiany i przeprowadzili ją z sukcesem oraz jakie niebezpieczeństwa na nich czyhały i jak ich próbowali uniknąć.

 • Networking
 • Innowacyjne podejście
 • Kompleksowość
Rozwiniesz swój zakres kompetencji dzięki…

warsztatom , prowadzonym przez kadrę trenersko – coachingową. pokazane zostaną niektóre elementy z zakresu systemów wartości jakie mają  ludzie, przybliżone zostaną założenia NVC (Non Violent Communication) czyli Porozumienia bez Przemocy, czy też jak można inaczej podejmować decyzje w sytuacjach złożonych i chaotycznych.

 • Inspiracje, narzędzia
 • Warsztaty
 • Środowisko biznesowe

miasta

inspirujących wkładów

warsztatów

panele dyskusyjne

Prelegenci

Poznaj bliżej naszych prelegentów

Marek Śliboda

Dyrektor Zarządzający MARCO

Jest założycielem i współwłaścicielem Marco sp. z o.o., absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego.

  Andrzej Blikle

  Prof. Zw. Polskiej Akademii Nauk

  Autor książki „Doktryna jakości - rzecz o skutecznym zarządzaniu”.

   Izabela Warwas

   Dr hab. Uniwersytetu Łódzkiego

   Prodziekan ds. personalnych i toku studiów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

    Radosław Bartosik

    Współwłaściciel firmy Mentax.pl

    Swego czasu maniak profesjonalizmu i najlepszych wyników dziś entuzjasta turkusu.

     Mariusz Truszkowski

     Przedsiębiorca społeczny

     Założyciel i dyrektor zarządzający grupy Who Else, inkubatora przedsięwzięć niosących pozytywną zmianę społeczną.

      Kate Terlecka

      Trener, Coach, Konsultant

      Mentorka o niezwykłej charyzmie. Jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów Scrum w Polsce.

       Tomasz Grzegorz

       Prezes Zarządu Mag - Techniki Osłonowe, Grupa TOP

       Ekspert w zakresie zarządzania i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.

        Daniel Urban

        Prezes Zarządu w Sente, współzałożyciel ITCorner .

        Prezes Zarządu w Sente – firmie projektującej i wdrażającej rozwiązania informatyczne wspierające klientów w rozwoju

         Andrzej Jeznach

         Prezes firmy GERSO, coach, mentor. Inspirator turkusowego zarządzania.

          Dariusz Wylon

          Chief Communication Officer Selleo

          Ekspert od samoorganizujących się zespołów i turkusowych organizacji występujący na konferencjach w całej Europie.

           Paweł Nykiel

           Prezes Zarzadu, twórca platformy DivideYou

           Przedsiębiorca i społecznik.

            Agnieszka Pawlik

            Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, mediatorka oraz coach.

             Krzysztof Holeczko

             Dyrektor ds. ciągłego doskonalenia, Grupa NOMAX

             Specjalista w obszarze zarządzania zmianą. Coach, trener i facylitator. Założyciel i redaktor portalu Turkus.info.

              Paweł Winiarski

              Przedsiebiorca, dziełacz społeczny.

              Współwłaściciel, A.R. S.P.G., OXALIS Polska

               Sabina Ratajczak

               Psycholog, coach, tutor akademicki i szkoleniowiec.

               Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Prowadzi szkolenia i projekt rozwojowe

                Lidia Kocur

                Coach, trener, psycholog, specjalista HR w Artifex Mundi

                Entuzjastka paradygmatu turkusu w organizacjach.

                 Izabela Kluzek-Kot

                 Dyrektor Zarządzający HPR Group, Coach ICF

                 Propagatorka turkusowego podejścia w organizacjach. Wykłada na uczelniach wyższych w całym kraju.

                  Jolanta Piątkowska

                  Menadżer zespołu, coach

                  Realizowała kompleksowe projekty reklamowe dla takich klientów jak: Procter&Gamble, IBM, L’Oreal, Geberit.

                   Karolina Hudowicz

                   Członek Zarządu ICF Poland, Dyrektor ICF Polska oddział Śląsk

                   Dyplomowany i akredytowany Coach ICF, trener i psycholog biznesu. Jest propagatorem turkusowego podejścia.

                    Marta Kułaga

                    Mediatorka, coach

                    Jest certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, mediatorką oraz profesjonalną coacherką.

                     Program

                     Zobacz co znajdziesz na naszych prelekcjach i warsztatach

                     14:45 - 15:45
                     Case Clinic

                     Warsztaty poświęcone będą poznaniu i doświadczeniu narzędzia Case Clinic stwo-rzonego przez Otto Scharmera, twórcy „teorii U” z MIT. Case Clinic to narzędzie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w ramach pracy grupowej lub zespołowej. Korzystając z tego narzędzia uczestnicy generują nowe pomysły w oparciu o transformacyjne pytania i doświadczenia realizowane w trakcie pracy. Korzystając z teorii U, przy zastosowaniu transformujących pytań, wypracowywane są rozwiązania z poziomu turkusu. Narzędzie Case Clinic świetnie sprawdza się do pracy w organizacjach sformalizo-wanych ale również w grupach nieformalnych, jak i do wsparcia jednostki. Liczebność grupy szkoleniowej: 10-14 osób

                     Izabela Kluzek-Kot

                     W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać i doświadczyć metodę, która: • Służy rozwiązaniu rzeczywistego problemu, który jest pilny, ważny i złożony • Rozwija kompetencje komunikacyjne i liderskie • Rozwija umiejętności pracy zespołowej • Rozwija zespoły i liderów o wysokiej skuteczności, stymuluje dynamikę grupy i wpływa na zmianę organizacyjną Liczebność grupy szkoleniowej: 4 - 8 osób Grupa będzie pracować nad rozwiązaniem konkretnego problemu dlatego proszę przygotować na warsztaty aktualne, pilne i złożone wyzwanie.

                     Jolanta Piątkowska

                     Po co pracujemy? Odpowiedź jest oczywista - dla pieniędzy. I również marzymy o współpracy pełnej zrozumienia i wzajemnego wsparcia, poczu-cia sensu i znaczenia tego, co robimy. Jestem przekonana, że idea Porozumienia bez Przemocy oraz nauka innego sposo-bu mówienia, a co z tym się wiąże innego sposobu postrzegania świata i myślenia o świecie jest nam dziś niezwykle potrzebna. Potrzeba po to aby tworzyć świat , który będzie działał dla wszystkich. Przy tak dynamicznie zmieniającym się świecie - nie ma liderów którzy wiedzą lepiej - to grupa “posiada” większą mądrość i i ten potencjał warto umieć usłyszeć, uznać i wykorzystać. Potrzeba nam nowych modeli liderów, osób, które potrafią iść z ludźmi i korzystać z synergii, słuchać mądrości grupy, patrzeć na człowieka poprzez jego potencjał. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe założenia PbP i doświadczą różnicy w komunikowaniu się przy uwzględnieniu tych założeń. Liczebność grupy szkoleniowej: 10-14 osób

                     Marta Kułaga

                     Powodzenie naszych przedsięwzięć w stosunku do ludzi, pracowników czy zespołów, zależy od tego czy jesteśmy w stanie dotrzeć do „serc ich umysłów”. Podczas naszego spotkania przyjrzymy się i doświadczymy tego jak różnice w sposobach myślenia wpływają na jakość komunikacji oraz jak rozumieć to co ważne dla drugiego człowieka. Nasze spojrzenie na style myślenia wypływa z systemowego podejścia. Zauważamy, że style myślenia zmieniają sią pod wpływem zmieniających się przekonań człowieka, a te zaś są wyrazem jego wartości. Dlatego podczas warsztatu rozpoczniemy podróż z uczestnikami po ich własnych systemach wartości w różnych kontekstach a następnie przyglądniemy się ich stylom myślenia oraz spróbujemy porozmawiać językiem ich systemów wartości.

                     Karolina Hudowicz
                     09:30-10:15
                     Panel dyskusyjny: Jakie są obecnie wyzwania lidera?

                     W jaki sposób wiedza i kompetencje mogą być odpowiedzią na aktualne potrzeby organizacji? Paneliści: Prof. Andrzej Blikle, Pani Rektor WSB w Dabrowie Górniczej, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Pan Marek Śliboda - Prezes Firmy Marco, Pan Krzysztof Holeczko- Turkus.info, Pan Paweł Winiarski - Oxalis, Pani Lidia Kocur - Artifex Mundi .

                     Izabela Kluzek-Kot, Karolina Hudowicz

                     Prelekcja będzie okazją do dyskusji na temat plusów, minusów, szans i zagrożeń wynikających z funkcjonowania firmy w oparciu o partycypacyjny styl zarządzania. Jak pogodzić „turkusowy” styl charakteryzujący się zarządzaniem bez hierarchii z funkcjonowaniem jako dostawca dużych, światowych koncernów, w których na nade wszystko istotne są normy, procedury i instrukcje?

                     Marek Śliboda

                     Firma, a także organizacja non-profit, kojarzy nam się zwykle ze zbudowaną na wzór armii strukturą hierarchiczną, gdzie dokładnie wiadomo, kto komu wydaje polecenia, a następnie kontroluje ich wykonanie. Ten system miał jakiś sens, gdy w fabrykach zatrudniano niepiśmiennych wyrobni-ków, jednak dziś powoduje marnotrawstwo ludzkiej kreatywności. Frederic Laloux w swojej książce „Pracować inaczej” dokonuje syntezy nowego mo-delu pracy, którego narodziny sięgają połowy XX w. Opisywany przez niego model, który on sam nazywa „turkusowym”, charakteryzuje się wysoką skutecznością za-wdzięczaną odrzuceniu większości zdawałoby się niepodważalnych zasad korpora-cyjnego ładu takich jak „polecenie i kontrola”, kary i nagrody (kij i marchewka), współzawodnictwo, czy też zarządzanie przez cele (MBO). W to miejsce buduje się etos pracy oparty na zaufaniu, odpowiedzialności i partnerstwie. Zaufanie w połączeniu z odpowiedzialnością powoduje, że decyzje podejmują ci, którzy je będą realizowali, a nie ich nadzorcy. Nie jest potrzebna kontrola, więc znikają hierarchie kierowników, rodzi się partnerstwo i współpraca. Poczucie odpowiedzialności buduje zrozumienie, że etyka jest wiedzą praktyczną. Zmieniają się też cele, jakie stawiają sobie organizacje nowej generacji. Już nie mak-symalizacja zysku, ale skuteczne tworzenie pożytków dla społeczeństwa i planety. Zysk przestaje być celem, a staje się środkiem do niego. Jest ważny jedynie na tyle, na ile służy tworzeniu lepszego świata. Zbyt piękne, aby było możliwe? A jednak turkusowe organizacje, zarówno gospodar-cze, jak i nienastawione na zysk, są coraz liczniejsze i radzą sobie znacznie lepiej niż tradycyjne. W Polsce również.

                     Prof. Andrzej Blikle

                     Podejście zwane zwinnym zarządzaniem (z ang. Agile) i ramy postępowania (z ang. tzw. frameworki) takie jak Scrum, to obecnie najczęściej wybierane modele w firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania i nie tylko. Zwinne podejście jest najczęściej wdrażane na różnych szczeblach organizacji tj. od zarządu, przez managerów po pracowników. Z czego wynika taka popularność? Moda, trend czy efektywność? Jaką wartość biznesową przynosi dla klientów, firm, pracowników? Kiedy zastosować i gdzie, w jakiej branży? Serdecznie zapraszam na prelekcję, podczas której wyjaśnię czym jest Agile i jakie korzyści z jego zastosowania mogą wyniknąć na podstawie przykładów z różnych organizacji.

                     Magdalena Firlit
                     14:45 - 15:45
                     Case Clinic -Turkusowe podejście do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań

                     Warsztaty poświęcone będą poznaniu i doświadczeniu narzędzia Case Clinic stworzonego przez Otto Scharmera, twórcy „teorii U” z MIT. Case Clinic to narzędzie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w ramach pracy grupowej lub zespołowej. Korzystając z tego narzędzia uczestnicy generują nowe pomysły w oparciu o transformacyjne pytania i doświadczenia realizowane w trakcie pracy. Korzystając z teorii U, przy zastosowaniu transformujących pytań, wypracowywane są rozwiązania z poziomu turkusu. Narzędzie Case Clinic świetnie sprawdza się do pracy w organizacjach sformalizowanych ale również w grupach nieformalnych, jak i do wsparcia jednostki. Liczebność grupy szkoleniowej: 10-14 osób

                     Izabela Kluzek-Kot

                     W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać i doświadczyć metodę, która: • Służy rozwiązaniu rzeczywistego problemu, który jest pilny, ważny i złożony • Rozwija kompetencje komunikacyjne i liderskie • Rozwija umiejętności pracy zespołowej • Rozwija zespoły i liderów o wysokiej skuteczności, stymuluje dynamikę grupy i wpływa na zmianę organizacyjną Liczebność grupy szkoleniowej: 4 - 8 osób Grupa będzie pracować nad rozwiązaniem konkretnego problemu dlatego proszę przygotować na warsztaty aktualne, pilne i złożone wyzwanie.

                     Jolanta Piątkowska

                     Po co pracujemy? Odpowiedź jest oczywista - dla pieniędzy. I również marzymy o współpracy pełnej zrozumienia i wzajemnego wsparcia, poczucia sensu i znaczenia tego, co robimy. Jestem przekonana, że idea Porozumienia bez Przemocy oraz nauka innego sposobu mówienia, a co z tym się wiąże innego sposobu postrzegania świata i myślenia o świecie jest nam dziś niezwykle potrzebna. Potrzeba po to aby tworzyć świat , który będzie działał dla wszystkich. Przy tak dynamicznie zmieniającym się świecie - nie ma liderów którzy wiedzą lepiej - to grupa “posiada” większą mądrość i i ten potencjał warto umieć usłyszeć, uznać i wykorzystać. Potrzeba nam nowych modeli liderów, osób, które potrafią iść z ludźmi i korzystać z synergii, słuchać mądrości grupy, patrzeć na człowieka poprzez jego potencjał. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe założenia PbP i doświadczą różnicy w komunikowaniu się przy uwzględnieniu tych założeń. Liczebność grupy szkoleniowej: 10-14 osób

                     Marta Kułaga

                     Powodzenie naszych przedsięwzięć w stosunku do ludzi, pracowników czy zespołów, zależy od tego czy jesteśmy w stanie dotrzeć do „serc ich umysłów”. Podczas naszego spotkania przyjrzymy się i doświadczymy tego jak różnice w sposobach myślenia wpływają na jakość komunikacji oraz jak rozumieć to co ważne dla drugiego człowieka. Nasze spojrzenie na style myślenia wypływa z systemowego podejścia. Zauważamy, że style myślenia zmieniają sią pod wpływem zmieniających się przekonań człowieka, a te zaś są wyrazem jego wartości. Dlatego podczas warsztatu rozpoczniemy podróż z uczestnikami po ich własnych systemach wartości w różnych kontekstach a następnie przyglądniemy się ich stylom myślenia oraz spróbujemy porozmawiać językiem ich systemów wartości.

                     Karolina Hudowicz
                     09:30-10:15
                     Jakie są obecnie wyzwania lidera?

                     Jaka wiedza i kompetencje są potrzebne by odpowiedzieć na dzisiejsze potrzeby organizacji Paneliści: Prof. Andrzej Blikle, Pan Mariusz Truszkowski - Turkusowa Wieża, Radosław Bartosik -Mentax, Pan Andrzej Jeznach, Pan Paweł Nykiel oraz przedstawiciele środowisk biznesowych jak Lewiatan, BCC, Izba Gospodarcza etc.

                     Izabela Kluzek-Kot, Karolina Hudowicz

                     W jaki sposób przewodzić organizacjom XXI wieku? Jak powinny być zaprojektowane - i przez kogo? Czy mogą zarządzać się same? Podczas prezentacji na podstawie praktycznych przykładów przyjrzymy się wyzwaniom, jakie czekają nas w tworzeniu nowoczesnych organizacji, opartych o współtworzenie i sieciowe niehierarchiczne struktury, jednocześnie przy zachowaniu wysokiej skuteczności w działaniu.

                     Mariusz Truszkowski

                     Firma, a także organizacja non-profit, kojarzy nam się zwykle ze zbudowaną na wzór armii strukturą hierarchiczną, gdzie dokładnie wiadomo, kto komu wydaje polecenia, a następnie kontroluje ich wykonanie. Ten system miał jakiś sens, gdy w fabrykach zatrudniano niepiśmiennych wyrobników, jednak dziś powoduje marnotrawstwo ludzkiej kreatywności. Frederic Laloux w swojej książce „Pracować inaczej” dokonuje syntezy nowego modelu pracy, którego narodziny sięgają połowy XX w. Opisywany przez niego model, który on sam nazywa „turkusowym”, charakteryzuje się wysoką skutecznością zawdzięczaną odrzuceniu większości zdawałoby się niepodważalnych zasad korporacyjnego ładu takich jak „polecenie i kontrola”, kary i nagrody (kij i marchewka), współzawodnictwo, czy też zarządzanie przez cele (MBO). W to miejsce buduje się etos pracy oparty na zaufaniu, odpowiedzialności i partnerstwie. Zaufanie w połączeniu z odpowiedzialnością powoduje, że decyzje podejmują ci, którzy je będą realizowali, a nie ich nadzorcy. Nie jest potrzebna kontrola, więc znikają hierarchie kierowników, rodzi się partnerstwo i współpraca. Poczucie odpowiedzialności buduje zrozumienie, że etyka jest wiedzą praktyczną. Zmieniają się też cele, jakie stawiają sobie organizacje nowej generacji. Już nie maksymalizacja zysku, ale skuteczne tworzenie pożytków dla społeczeństwa i planety. Zysk przestaje być celem, a staje się środkiem do niego. Jest ważny jedynie na tyle, na ile służy tworzeniu lepszego świata. Zbyt piękne, aby było możliwe? A jednak turkusowe organizacje, zarówno gospodarcze, jak i nienastawione na zysk, są coraz liczniejsze i radzą sobie znacznie lepiej niż tradycyjne. W Polsce również.

                     Prof. Andrzej Blikle

                     Rzeczywistość współczesnych organizacji jest coraz bardziej złożona i zróżnicowana także za sprawą tego, że na dzisiejszym rynku pracy funkcjonują cztery pokolenia: baby boomers, X, Y, Z. Najmłodsze pokolenia nazywane są często Millenialsami. Pracownicy pochodzą z różnych pokoleń – są w różnym wieku, ale też wychowywali się, dorastali i wchodzili na rynek pracy w odmiennych warunkach ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Organizacje potrzebują zmotywowanych i zaangażowanych oraz dysponujących odpowiednimi kompetencjami pracownikami. Sprostaniu wyzwaniom może pomóc koncepcja zarządzania międzygeneracyjnego. Pokazuje ona, jak czerpać korzyści z różnorodności pracowników wynikających z przynależności pokoleniowej, pomnażając kapitał ludzki i czynić z niego dźwignię rozwoju.

                     dr Izabela Warwas
                     08:30-09:00
                     Rejestracja

                     Jeszcze przed oficjalnym otwarciem konferencji, zespół Grzegorza Turniaka zadba o nawiązywanie pozytywnych relacji.


                     W jaki sposób przewodzić organizacjom XXI wieku? Jak powinny być zaprojektowane - i przez kogo? Czy mogą zarządzać się same?

                     Podczas prezentacji na podstawie praktycznych przykładów przyjrzymy się wyzwaniom, jakie czekają nas w tworzeniu nowoczesnych organizacji, opartych o współtworzenie i sieciowe niehierarchiczne struktury, jednocześnie przy zachowaniu wysokiej skuteczności w działaniu.


                     Zespoły wielopokoleniowe - Millenialsi w pracy

                     Rzeczywistość współczesnych organizacji jest coraz bardziej złożona i zróżnicowana także za sprawą tego, że na dzisiejszym rynku pracy funkcjonują cztery pokolenia: baby boomers, X, Y, Z. Najmłodsze pokolenia nazywane są często Millenialsami. Pracownicy pochodzą z różnych pokoleń – są w różnym wieku, ale też wychowywali się, dorastali i wchodzili na rynek pracy w odmiennych warunkach ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Organizacje potrzebują zmotywowanych i zaangażowanych oraz dysponujących odpowiednimi kompetencjami pracownikami. Sprostaniu wyzwaniom może pomóc koncepcja zarządzania międzygeneracyjnego. Pokazuje ona, jak czerpać korzyści z różnorodności pracowników wynikających z przynależności pokoleniowej, pomnażając kapitał ludzki i czynić z niego dźwignię rozwoju.


                     W jaki sposób wiedza i kompetencje mogą być odpowiedzią na aktualne potrzeby organizacji?

                     Paneliści: Pan Mariusz Truszkowski-Turkusowa Wieża, prof. Andrzej Blikle, Pan Radosław Bartosik –Mentax, Pan Andrzej Jeznach, Pani Marta Kułaga - Leance, Pan Paweł Nykiel – DivideYou oraz przedstawiciele środowisk biznesowych jak RIG, Lewiatan, BCC, etc.

                     - NVC (Porozumienie bez Przemocy) – Marta Kułaga
                     - Action Learning – Jola Piątkowska
                     - Case Clinic - Iza Kluzek-Kot

                     14:45 - 15:45
                     Case Clinic - Turkusowe podejście do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań

                     Warsztaty poświęcone będą poznaniu i doświadczeniu narzędzia Case Clinic stworzonego przez Otto Scharmera, twórcy „teorii U” z MIT Case Clinic to narzędzie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w ramach pracy grupowej lub zespołowej. Korzystając z tego narzędzia uczestnicy generują nowe pomysły w oparciu o transformacyjne pytania i doświadczenia realizowane w trakcie pracy. Korzystając z teorii U, przy zastosowaniu transformujących pytań, wypracowywane są rozwiązania z poziomu turkusu. Narzędzie Case Clinic świetnie sprawdza się do pracy w organizacjach sformalizowanych ale również w grupach nieformalnych, jak i do wsparcia jednostki. Liczebność grupy szkoleniowej: 10-14 osób

                     Izabela Kluzek-Kot

                     W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać i doświadczyć metodę, która: • Służy rozwiązaniu rzeczywistego problemu, który jest pilny, ważny i złożony • Rozwija kompetencje komunikacyjne i liderskie • Rozwija umiejętności pracy zespołowej • Rozwija zespoły i liderów o wysokiej skuteczności, stymuluje dynamikę grupy i wpływa na zmianę organizacyjną Liczebność grupy szkoleniowej: 4 - 8 osób Grupa będzie pracować nad rozwiązaniem konkretnego problemu dlatego proszę przygotować na warsztaty aktualne, pilne i złożone wyzwanie.

                     Jolanta Piątkowska

                     Po co pracujemy? Odpowiedź jest oczywista - dla pieniędzy. I również marzymy o współpracy pełnej zrozumienia i wzajemnego wsparcia, poczucia sensu i znaczenia tego, co robimy. Jestem przekonana, że idea Porozumienia bez Przemocy oraz nauka innego sposobu mówienia, a co z tym się wiąże innego sposobu postrzegania świata i myślenia o świecie jest nam dziś niezwykle potrzebna. Potrzeba po to aby tworzyć świat , który będzie działał dla wszystkich. Przy tak dynamicznie zmieniającym się świecie - nie ma liderów którzy wiedzą lepiej - to grupa “posiada” większą mądrość i ten potencjał warto umieć usłyszeć, uznać i wykorzystać. Potrzeba nam nowych modeli liderów, osób, które potrafią iść z ludźmi i korzystać z synergii, słuchać mądrości grupy, patrzeć na człowieka poprzez jego potencjał. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają podstawowe założenia PbP i doświadczą różnicy w komunikowaniu się przy uwzględnieniu tych założeń. Liczebność grupy szkoleniowej: 10-14 osób

                     Agnieszka Pawlik

                     Powodzenie naszych przedsięwzięć w stosunku do ludzi, pracowników czy zespołów, zależy od tego czy jesteśmy w stanie dotrzeć do „serc ich umysłów”. Podczas naszego spotkania przyjrzymy się i doświadczymy tego jak różnice w sposobach myślenia wpływają na jakość komunikacji oraz jak rozumieć to co ważne dla drugiego człowieka. Nasze spojrzenie na style myślenia wypływa z systemowego podejścia. Zauważamy, że style myślenia zmieniają sią pod wpływem zmieniających się przekonań człowieka, a te zaś są wyrazem jego wartości. Dlatego podczas warsztatu rozpoczniemy podróż z uczestnikami po ich własnych systemach wartości w różnych kontekstach a następnie przyglądniemy się ich stylom myślenia oraz spróbujemy porozmawiać językiem ich systemów wartości.

                     Karolina Hudowicz
                     09:30-10:15
                     Jakie są obecnie wyzwania lidera?

                     Jaka wiedza i kompetencje są potrzebne by odpowiedzieć na dzisiejsze potrzeby organizacji Paneliści: Prof. Andrzej Blikle, Pan Daniel Urban - Sente, Pan Tomasz Grzegorz - Grupa TOP, Pan Paweł Nykiel - DivideYou, Pan Dariusz Wylon - Selleo, Pan Aleksander Baj - Wydawnictwo Element, Pan Marek Bugiel - Amdigo oraz przedstawiciele zarówno środowisk biznesowych jak i DIG, Lewiatan, BCC, etc.

                     Izabela Kluzek-Kot, Karolina Hudowicz

                     Opowiem Wam swoją historię. Jak w kilka miesięcy można zniszczyć swoją firmę oraz co z tego dobrego wynikło, jaki to miało wpływ na mnie oraz na organizację. Dowiecie się również w jakim wyzwaniem jest wprowadzanie samozarządzania. Oczywiście nie obejdzie się bez prawdziwych historii z życia firmy gdzie każdy uczy się przyjmować odpowiedzialność oraz ją oddawać. Postaram się Wam przedstawić wprowadzone mechanizmy oraz opisać zakres prac jaki czeka mentax.pl - to wszystko w 45 minut.

                     Radosław Bartosik

                     Firma, a także organizacja non-profit, kojarzy nam się zwykle ze zbudowaną na wzór armii strukturą hierarchiczną, gdzie dokładnie wiadomo, kto komu wydaje polecenia, a następnie kontroluje ich wykonanie. Ten system miał jakiś sens, gdy w fabrykach zatrudniano niepiśmiennych wyrobników, jednak dziś powoduje marnotrawstwo ludzkiej kreatywności. Frederic Laloux w swojej książce „Pracować inaczej” dokonuje syntezy nowego modelu pracy, którego narodziny sięgają połowy XX w. Opisywany przez niego model, który on sam nazywa „turkusowym”, charakteryzuje się wysoką skutecznością zawdzięczaną odrzuceniu większości zdawałoby się niepodważalnych zasad korporacyjnego ładu takich jak „polecenie i kontrola”, kary i nagrody (kij i marchewka), współzawodnictwo, czy też zarządzanie przez cele (MBO). W to miejsce buduje się etos pracy oparty na zaufaniu, odpowiedzialności i partnerstwie. Zaufanie w połączeniu z odpowiedzialnością powoduje, że decyzje podejmują ci, którzy je będą realizowali, a nie ich nadzorcy. Nie jest potrzebna kontrola, więc znikają hierarchie kierowników, rodzi się partnerstwo i współpraca. Poczucie odpowiedzialności buduje zrozumienie, że etyka jest wiedzą praktyczną. Zmieniają się też cele, jakie stawiają sobie organizacje nowej generacji. Już nie maksymalizacja zysku, ale skuteczne tworzenie pożytków dla społeczeństwa i planety. Zysk przestaje być celem, a staje się środkiem do niego. Jest ważny jedynie na tyle, na ile służy tworzeniu lepszego świata. Zbyt piękne, aby było możliwe? A jednak turkusowe organizacje, zarówno gospodarcze, jak i nienastawione na zysk, są coraz liczniejsze i radzą sobie znacznie lepiej niż tradycyjne. W Polsce również.

                     Prof. Andrzej Blikle

                     Szanowni zarządzający, jak sądzicie: ile procent z tego co wydajecie na tworzenie oprogramowania rzeczywiście zarabia pieniądze? Oszacujcie to sobie w głowie i zapraszam na eksperyment, w którym wykorzystamy wasze dane do obliczeń, a gdzieniegdzie założymy średnią z badań statystycznych. Jak myślicie: czy firmy wykorzystują mniej niż 10%, około 20%, czy więcej niż 40%? A co zostaje? Marnotrawstwo. Część z tego jest niezbędna, ale dużo da się wyeliminować. Analogię można znaleźć w budowie – rusztowania są marnotrawstwem – niezbędnym, ale jednak nie jest to budynek za który dostaje się pieniądze. W przypadku oprogramowania nie jest to takie proste. Testowanie jest marnotrawstwem zbędnym czy niezbędnym? Backlog jest marnotrawstwem zbędnym czy niezbędnym? Diagramy UML są marnotrawstwem zbędnym czy niezbędnym? Przyjrzyjmy się temu dokładniej.

                     Kate Terlecka

                     Jak zbudować firmę opartą na samoorganizacji.

                     Czy samoorganizujące się zespoły, w których ludzie sami kierują swoją pracą, wyznaczają sobie motywujące cele, oraz uczestniczą w procesie decyzyjnym to tylko mit czy może rzeczywistość? Jaka jest rola menadżera w zarządzaniu takim zespołem i czy jest on jeszcze do czegoś potrzebny? Czy w każdej organizacji da się stworzyć jednostki oparte na samoorganizacji? W trakcie mojego wystąpienia postaram się znaleźć odpowiedzi na te pytania i pokazać narzędzia, które umożliwiają wdrożenie koncepcji zwinnego przywództwa w firmie.

                     Turkusowa Firma XXI wieku.

                     Firma, a także organizacja non-profit, kojarzy nam się zwykle ze zbudowaną na wzór armii strukturą hierarchiczną, gdzie dokładnie wiadomo, kto komu wydaje polecenia, a następnie kontroluje ich wykonanie. Ten system miał jakiś sens, gdy w fabrykach zatrudniano niepiśmiennych wyrobników, jednak dziś powoduje marnotrawstwo ludzkiej kreatywności. Frederic Laloux w swojej książce „Pracować inaczej” dokonuje syntezy nowego modelu pracy, którego narodziny sięgają połowy XX w. Opisywany przez niego model, który on sam nazywa „turkusowym”, charakteryzuje się wysoką skutecznością zawdzięczaną odrzuceniu większości zdawałoby się niepodważalnych zasad korporacyjnego ładu takich jak „polecenie i kontrola”, kary i nagrody (kij i marchewka), współzawodnictwo, czy też zarządzanie przez cele (MBO). W to miejsce buduje się etos pracy oparty na zaufaniu, odpowiedzialności i partnerstwie. Zbyt piękne, aby było możliwe? A jednak turkusowe organizacje, zarówno gospodarcze, jak i nienastawione na zysk, są coraz liczniejsze i radzą sobie znacznie lepiej niż tradycyjne. W Polsce również.

                     Gdzie się podziały moje pieniądze? Inne spojrzenie na wartość i koszt tworzenia oprogramowania.

                     Szanowni zarządzający, jak sądzicie: ile procent z tego co wydajecie na tworzenie oprogramowania rzeczywiście zarabia pieniądze? Oszacujcie to sobie w głowie i zapraszam na eksperyment, w którym wykorzystamy wasze dane do obliczeń, a gdzieniegdzie założymy średnią z badań statystycznych. Jak myślicie: czy firmy wykorzystują mniej niż 10%, około 20%, czy więcej niż 40%? A co zostaje? Marnotrawstwo. Część z tego jest niezbędna, ale dużo da się wyeliminować. Analogię można znaleźć w budowie – rusztowania są marnotrawstwem – niezbędnym, ale jednak nie jest to budynek za który dostaje się pieniądze. W przypadku oprogramowania nie jest to takie proste. Testowanie jest marnotrawstwem zbędnym czy niezbędnym? Backlog jest marnotrawstwem zbędnym czy niezbędnym? Diagramy UML są marnotrawstwem zbędnym czy niezbędnym? Przyjrzyjmy się temu dokładniej.

                     - NVC – Marta Kułaga
                     - Case Clinic - Iza Kluzek-Kot
                     - Znaczenie umiejętności wpływu a systemy wartości Graves'a – Karolina Hudowicz

                     Zapisz się do newslettera

                     i otrzymuj wiadomości na temat rozwoju osobistego w zakresie zarządzania

                     Bilety

                     Kup bilet na jedną z trzech konferencji

                     Hot!
                     Dąbrowa Górnicza
                     18.09.2017
                     350PLN
                     • Lunch i przerwy kawowe
                     • Losowanie nagród
                     • WSB w Dąbrowie Górniczej
                     Zamów dziś
                     Warszawa
                     27.09.2017
                     350PLN
                     • Lunch i przerwy kawowe
                     • Losowanie nagród
                     • Uczelnia Łazarskiego
                     Zamów dziś
                     Wrocław
                     28.09.2017
                     350PLN
                     • Lunch i przerwy kawowe
                     • Losowanie nagród
                     • DSW we Wrocławiu
                     Zamów dziś
                     DLACZEGO WARTO?
                     Na moich warsztatach podczas konferencji zaprezentuję Wam założenia komunikacji bez przemocy. Zobaczycie jak bardzo różni się ona od potocznej, codziennej komunikacji. Będziecie mogli doświadczyć słuchania po to aby zrozumieć a nie po to aby odpowiedzieć czy udowodnić kto ma racje. A słuchanie to podstawowa kompetencja lidera przyszłości.
                     Marta KułagaMediatorka, coach
                     Na konferencji będziecie mieli okazję usłyszeć o turkusowym zarządzaniu, spotkać się
                     z osobami, które już dziś z sukcesem prowadzą takie organizacje. Będziecie mieli okazję poznać kilka prostych narzędzi takich jak Case Clinic czy Action Learning, które pozwalają zarządzać zespołami inaczej a także doświadczyć tego czym jest porozumienie bez przemocy (NVC).
                     Izabela Kluzek-KotDyrektor Zarządzający HPR Group, Coach ICF
                     W trakcie prelekcji podzielimy się z Wami naszymi dotychczasowymi doświadczeniami z budowania turkusowych organizacji. Będziemy mówić o szansach i zagrożeniach,
                     o wysokiej świadomości ludzi, którzy budować będą taką organizacje.
                     Marek ŚlibodaPrezes Zarządu MARCO Sp. z o.o.

                     Kup swój bilet już teraz

                     Zostań uczestnikiem całodziennego wydarzenia, podczas którego nasi prelegenci poprowadzą warsztaty i prelekcje. Konferencja odbędzie w 3 miastach: Wrocławiu, Warszawie i Dąbrowie górniczej.

                     Partnerzy

                     PATRONAT MEDIALNY

                     HPR Group Sp. z o.o.

                     • ul.Smolna 32/17, Warszawa
                     • kontakt@holilider.pl
                     • 22 616 40 85 lub 889 210 350